Samen meer dan 50 jaar besturen

Tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 18 maart 2023 werden vier leden van het bestuur van de vereniging door de leden benoemd tot "Lid van verdienste" Ze hebben dit te danken aan hun jarenlange inzet voor de vereniging, alle vier als bestuurders van de WSV Abel Tasman. De heren Frits van Gendt als voorzitter, Fokko Stegmeijer als penningmeester, Johan Tuil als drinkwater beheerder en tot slot Garrelt Zwiers als haven coördinator. Samen hebben ze meer dan 50 jaar bestuurservaring.

Samen met onze vrijwilligers

Naast het bevorderen van een bloeiende vereniging hebben zij aanzienlijke inspanningen geleverd om de jachthaven te verbeteren. Enkele van hun verwezenlijkingen omvatten het uitbaggeren van de haven, de realisatie van kunststof steigers, het vernieuwen van de vloer in het clubgebouw, de bouw van een nieuw havenkantoor, het vervangen van alle stroompalen en niet in het minst het bevorderen van een bloeiende vereniging met diverse commissies. Dit alles kan natuurlijk alleen dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

Lid van Verdienste

De voorzitter, de heer Wim Voermans, gaf tijdens de aankondiging een persoonlijke reflectie op elk individueel lid. De algemene ledenvergadering stemde unaniem in met de benoeming van alle vier de leden tot Lid van Verdienste. De voorzitter erkende ook de rol van de respectievelijke partners van de heren en overhandigde hun een prachtige bos bloemen. De onderscheiding bestaat uit een draagspeld in zilver en een bijbehorende oorkonde van de benoeming.
Met hun bijdragen hebben deze leden een zeer gezonde en bloeiende vereniging achtergelaten voor het nieuwe bestuur, de leden lieten hun waardering blijken door middel van een hartelijk applaus.