Vervanging stroompalen fase 1

We kregen steeds vaker klachten over de werking van onze stroompalen. Reparatie werd bemoeilijkt omdat de benodigde reserve onderdelen steeds moeilijker verkrijgbaar waren.  De leden besloten daarom tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar van 2019 om de stroompalen aan de wegzijde te vervangen.

Vervanging stroompalen fase 2

Tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2023 besloten de leden ook de resterende stroompalen op de midden steiger te vervangen. Deze stroompalen werden eind 2023 vervangen door 23 nieuwe stroompalen. Voorlopig kunnen we weer tientallen jaren vooruit met deze nieuwe aanwinst.

Wekzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers

De eerste fase van het plaatsen van de stroompalen viel samen met het vernieuwen van de walbeschoeiing. Er werd door onze vrijwilligers goed samengewerkt met de uitvoerder van dit werk. De tweede fase, de plaatsing van 23 stroompalen, vond plaats in 2023. Beide werkzaamheden werden uitgevoerd door een aantal vrijwilliger die hiervoor o.a. enkele honderden meters kabel moesten leggen.