Nieuwe walbeschoeiing Eemskanaal N.Z.

 

In opdracht van de provincie Groningen is door Het bedrijf Tebezo Waterwerken een deel van de  walbeschoeiing van het Eemskanaal N.Z. vernieuwd. In het betreffende deel bevindt zich ook onze jachthaven ’t Dok. Boten met een ligplaats langs de wal kregen een tijdelijke ligplaats toegewezen aan een door de aannemer geplaatste drijvende steiger. Nadien zou de haven gebaggerd worden, echter door de problemen rond PFAS kon het bedrijf het slib niet afvoeren.

VerwijderenVingerpier                   LossenPalen

Op verzoek van de aannemer zijn de palen t.b.v. de vingerpieren verwijderd en hebben we Tebezo verzocht i.p.v. de oude palen nieuwe palen te plaatsen. Tevens hebben onze vrijwilligers gelijk nieuwe kabels gelegd voor de nieuwe stroomvoorziening aan deze zijde van de haven. Inmiddels is de damwand voorzien van een afwerking en ziet het geheel er reeds keurig uit. Het wachten is nu nog op toestemming voor het afvoeren van het slib.

TijdelijkeSteiger     NieuweKade

 
www.wsv-abeltasman.nl