Nieuwe walbeschoeiing Eemskanaal N.Z.

 

In opdracht van de provincie Groningen is door Het bedrijf Tebezo Waterwerken een deel van de  walbeschoeiing van het Eemskanaal N.Z. vernieuwd. In het betreffende deel bevindt zich ook onze jachthaven ’t Dok. Boten met een ligplaats langs de wal kregen een tijdelijke ligplaats toegewezen aan een door de aannemer geplaatste drijvende steiger.

VerwijderenVingerpier                   LossenPalen

Op verzoek van de aannemer zijn de palen t.b.v. de vingerpieren verwijderd en hebben we Tebezo verzocht i.p.v. de oude palen nieuwe palen te plaatsen. Tevens hebben onze vrijwilligers gelijk nieuwe kabels gelegd voor de nieuwe stroomvoorziening aan deze zijde van de haven. Inmiddels is de damwand voorzien van een afwerking en ziet het geheel er reeds keurig uit.

TijdelijkeSteiger     NieuweKade

 
www.wsv-abeltasman.nl