Opening nieuw havenkantoor

Delfzijl 22 mei 2016,

Op 21 mei 2016 opende burgemeester G. Beukema van Delfzijl ons nieuwe havenkantoor. Hij deed dit door de bel te luiden en vervolgens gaf hij de sleutel aan de dienstdoende havenmeester A. Bodewes. Hierna overhandigde burgemeester Beukema een door de vereniging beschikbaar gestelde cheque aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

De watersportvereniging was hard toe aan vervanging van het oude havenkantoor en besloot daarom in de bijzondere ledenvergadering van 12 mei 2015 dat er een nieuwe havenkantoor op de bestaande bebouwing, naast het clubgebouw, moest komen. Het nieuwe havenkantoor biedt een prachtig uitzicht over de haven en is ruim van opzet. Tevens is in het nieuwe kantoor een kantine ondergebracht waar onze vrijwilligers een kopje koffie kunnen nuttigen.

Bij de officiële opening waren vele genodigden, leden en overige belangstellenden aanwezig. Voor en na de opening verzorgde het Shantykoor “Magellan Singers” een daverend optreden. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag welke vooral te danken is aan het werk van de vele vrijwilligers! 

Opening

    Kantoor

 
www.wsv-abeltasman.nl